Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej www.youpibag.pl

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Youpibag Maria Asman, z siedzibą przy Góralska 3/89 01-112Warszawa, NIP 527-153-49-92, prowadzącą sprzedaż detaliczną oraz hurtową poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL:www.youpibag.pl, której właścicielem jest firma Youpibag Maria Asman zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej ‘Youpibag’

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.youpibag.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Youpibag nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Youpibag zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

administratorem Państwa danych osobowych jest  Youpibag Maria Asman  z siedzibą przy ul. góralskej 3/89  01-112 Warszawa, adres e-mail: kontakt@youpibag.pl

dane osobowe, które przetwarzamy  to w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail,  adres do kontaktu, numer telefonu, W przypadku przedsiębiorców dodatkowo będą to numery NIP, adres siedziby.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda oraz art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), z zastrzeżeniem zdania następującego: W okresie od dnia 25 maja 2018 roku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane będą przetwarzane przede wszystkim w  w związku z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy), a także w celu przesłania naszych informacji handlowych i marketingowych, (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne), w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy. Dodatkowo w innych przypadkach, dla których podstawę prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane dla celów księgowych,przewozowych windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

W każdej chwili możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznacie, że Wasze dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Przypominamy, że podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.youpibag.pl jest sprzedaż artykułów tekstylnych za pośrednictwem Internetu.

b) Youpibag prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów. Zdjęcia oferowanych produktów są autorstwa Youpibag, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.

5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.youpibag.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku "zamawiam i płace" i wypełnienie formularza wraz z jego potwierdzeniem oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Produkty sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej Youpibag.pl wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta.

d) Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy MBank S.A. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Płatności można dokonać: przelewem lub przekazem na konto bankowe, płacąc przy odbiorze, płacąc za pobraniem oraz za pomocą systemu płatności elektronicznych DotPay i PayPal.

e) Klient kupując produkt z własnym zdjęciem oświadcza, że posiada wszystkie prawa autorskie do danego zdjęcia lub pozwolenie na używanie danej grafiki.

f) Dopuszcza się maksymalną różnicę w grafice między projektem a produktem na poziomie 0,8cm z każdej strony. 

g) W przypadku pokrowców na wymiar dla laptopów większych niż 41x 28 cm obowiązuje cena pokrowca 17 cali   

h) Płatność powinna zostać dokonana w przeciągu 2 dni.

i) Produkty są wykonywane po złożeniu zamówienia przez klienta, dlatego czas realizacji może wynieść 6 dni roboczych.

j) Wykupienie usługi gwarancja wysyłki 48 H gwarantuje wykonanie produktu i wysyłkę najpóźniej drugiego pełnego dnia roboczego od monentu złożenia zamówienia pod warunkiem że zamówienia zostało złożone przed godziną 16.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub dłuższym czasie realizacji, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Ceny i dostawa.

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

c) Dostawa. Wszystkie paczki wysyłamy kurierem lub pocztą w tym samym dniu kiedy zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki. Czas dostawy od momentu nadania to od 24h do 72h w zależności od wybranej opcji przesyłki.

7. Gwarancja i reklamacja.

a) Gwarancja

Każdy towar jest objęty 2 letnią gwarancją producenta.

b) Reklamacje 

Reklamacja obejmuje ukryte wady produktu ujawnione w trakcie użytkowania. 
Podstawą reklamacji jest dowód zakupu, potwierdzający zakup w Youpibag.
Przed wysłaniem reklamowanego towaru skontaktuj się z nami w celu określenia powodu reklamacji. 
Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od daty nadesłania nam reklamowanego towaru. 
Reklamowany towar po uwzględnieniu reklamacji będzie w pierwszej kolejności naprawiany następnie wymieniany na nowy.  Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
Podstawą uwzględnienia reklamacji jest stosowanie się do zaleceń producenta w zakresie użytkowania i konfekcjonowania produktu. 
Reklamacje prosimy wysyłać na adres korespondencyjny.

 8. Wady, zwroty.

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U.  poz. 827) kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy której przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b) Youpibag nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych (np. przekłamania kolorystyczne wynikające ze złej kalibracji monitora) i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

9. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.youpibag.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów.

10. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Youpibag Maria Asman
Góralska 3/89
01-112 Warszawa
kontakt@youpibag.pl

tel.: 785-658-927 (od 9 do 17)

Dołącz do nas

fb g+ pinterest
Bezpieczne płatności dzięki
dotpay paypal
logotypy
Copyright 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: MEETMEDIA